WEKO POLSKA SPZOO

 

Mająca siedzibę w Raszkowie w Polsce firma WEKO Polska produkuje płynne produkty jajowe dla klientów w Polsce, Skandynawii i krajach graniczących z Polską. WEKO Polska, której nowoczesny zakład zbudowano w latach 90-tych, ma obecnie ugruntowaną pozycję na rynku. Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia WEKO Eiproducten BV.

 

www.weko.pl