DRÓB

Drób

Interovo Egg Group BV posiada dużą liczbę własnych ferm drobiu. Pracownicy ferm drobiu pracują dzień i noc, aby zagwarantować najlepszą jakość i najbardziej wydajną produkcję. W poszczególnych fermach stosowane są różne systemy chowu: od hodowli w klatkach wzbogaconych po chów ekologiczny. Sprawia to, że w obrębie Interovo Egg Group BV posiadamy doświadczenie ze wszystkimi systemami chowu, a uzyskaną w ten sposób wiedzą dzielimy się z kolei z dostawcami. Pozwala to stworzyć najbardziej wydajny łańcuch produkcyjny, a zarazem najlepszy koszt własny dla naszych klientów.
 
Oprócz tych korzyści własne fermy drobiu stanowią też ważne uzupełnienie naszego systemu jakości EggTraceBase®. Dzięki prowadzeniu hodowli we własnym zakresie zawsze mamy wgląd w zdrowie zwierząt, dostarczane surowce paszowe, higienę w kurnikach i wreszcie jakość dostarczanych jaj. Bo o to ostatecznie chodzi: najlepsze jaja produkowane w zdrowy i wydajny sposób.
 
Również Interovo Egg Group jest świadoma swojego wpływu na jakość życia zwierząt. Z tego względu jak najwięcej farm drobiu staraliśmy się zlokalizować w pobliżu zakładów przetwórczych. Zmniejsza to nie tylko dodatkowe koszty w łańcuchu produkcyjnym, ale również liczbę kilometrów przejeżdżanych przez ciężarówki. A klienci Interovo Egg Group mogą spać spokojnie, wiedząc, że dzięki produkcji we własnym zakresie zawsze będziemy mieć dla nich jaja znakomitej jakości.
 
Na stronie „Przedsiębiorstwa” zamieściliśmy listę ferm drobiu wchodzących w skład Interovo Egg Group BV. Rozmieszczenie poszczególnych zakładów pokazano na stronie „Lokalizacje”.