Interovo Egg Group to organizacja patronacka zrzeszająca różnorodne firmy specjalizujące się w produkcji jaj i produktów jajowych. Przedsiębiorstwa należące do Interovo Egg Group BV są rozsiane po całej Europie. We wszystkich przedsiębiorstwach Interovo Egg Group pierwszoplanowe znaczenie mają: Jakość, Innowacyjność i Elastyczność. Jakość zaczyna się w Interovo Egg Group nie od produktu końcowego, ale już od surowców do produkcji paszy dla niosek, a kontrola jakości kończy się dopiero po dostarczeniu produktów do klienta. Za pomocą systemu EggTraceBase® stosowanego w firmach Interovo Egg Group gwarantujemy pełną identyfikowalność i całkowitą przejrzystość w odniesieniu do wszystkich produktów. Innowacyjność przejawia się w opracowywaniu nowych produktów i opakowań. W przedsiębiorstwach Interovo Egg Group codziennie poszukujemy możliwości ulepszania produktów i udoskonalania receptur, by jeszcze lepiej służyć klientom. Przedsiębiorstwa Interovo Egg Group są zorganizowane w taki sposób, aby zawsze elastycznie i szybko reagować na zamówienia, a tym samym zagwarantować krótkie terminy dostaw.

.  DRÓB

 

 

Znaczna część jaj przetwarzanych w ramach Interovo Egg Group pochodzi z własnych ferm drobiu.

 

 

 

 


   PRODUKTY JAJOWE

 

 

Produkty jajowe są przetwarzane w szerokiej gamie produktów spożywczych, takich jak sosy, ciasta, makarony, sałatki, desery i wyroby mięsne.

 

 

 


   HANDEL

 

 

Oprócz produktów jajowych Interovo Egg Group posiada kilka przedsiębiorstw handlowych zajmujących się sprzedażą sortowanych jaj przeznaczonych dla odbiorców detalicznych i hurtowych.

 

 


 


  JAKOŚĆ I
  IDENTYFIKOWALNOŚĆ

 

 

System EggTraceBase® gwarantuje pełną identyfikowalność i przejrzystość w odniesieniu do wszystkich produktów - od pasz aż po dostarczony produkt.